Palina Kindergarten

English Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 News Update

 
 
 
 

 Special Activity

 

 

SummerII 2016


ต้อนรับการกลับมาของเด็กๆ
สู่กิจกรรมภาคฤดูร้อนที่ 2 ในหัวข้อ
Adventure Camp ตลอด 3 สัปดาห์
คุณครูแนะนำให้เด็กๆ รู้จักอุปกรณ์
จำเป็นที่จะต้องเตรียม
สำหรับการไปท่องเที่ยวในป่า...ต่อ

SummerI 2016


ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม –
8 เมษายน 2559
เด็กๆ ร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนในหัวข้อ
Fantastic Dolls ซึ่งเด็กๆ มีโอกาส
พาตุ๊กตาตัวโปรดมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับชื่อและความประทับที่มีต่อตุ๊กตา
รวมไปถึงช่วยกันสังเกตและ
แยกประเภทของวัสดุที่ใช้ทำ
ตุ๊กตา ...ต่อ

Palina Graduation and Class Activities 2015


   ส่งท้ายภาคเรียนที่ 2/2559
กับงาน Graduation and
Class Activities 2015
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
เด็กๆ คุณครู พี่เจ้าหน้าที่ รวมถึง
คุณพ่อคุณแม่ต่างร่วมแสดงความยินดี
กับเด็กๆ ชั้น K3 รุ่นที่ 9 ...ต่อ

 

 

 
 
   
 

  

     

 
     
           
           
         ข่าวประชาสัมพันธ์  
           
           
 

 

 
  การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปาลินา  
   
โรงเรียนอนุบาลปาลินาเปิดรับนักเรียนขั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจอ่าน
รายละเอียดการรับสมัครได้
ที่นี่
 
     
  เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2558  
   
โรงเรียนอนุบาลปาลินาเปิดสาขาใหม่...ปาลินา-ติวานนท์

 

 

 

     
  Palina Summer Camp 2016  
 

โรงเรียนอนุบาลปาลินาขอต้อนรับน้องๆ อายุระหว่าง 2 - 6 ปี เข้าสู่โปรแกรมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ที่นี่  
     
  ร่วมงานกับเรา  
   
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมงานกับโรงเรียนอนุบาลปาลินา สามารถดูตำแหน่งงานได้ ที่นี่

 

 

 

 
 

 

 

 

 

© 2005  Palina Kindergarten  Contact Us